Pengurusan Utiliti

Semakan Permohonan

loading

Pihak Pengurusan Utiliti, Bahagian Pengurusan Hartanah mengalu - alukan pembayaran secara Online bagi memudahkan urusan. Sekian, terima kasih.

Pihak Pengurusan Utiliti, Bahagian Pengurusan Hartanah hanya menerima pembayaran di kaunter jika disertakan dengan bil sahaja. Sila simpan resit untuk bukti pembayaran

Selepas anda berjaya membuat bayaran di FPX ataupun melalui kredit kad, sila kembali ke laman ini untuk menyemak status bayaran anda. Sekiranya bayaran tidak dikemaskini sila fakskan maklumat bayaran ke 03-8880 0121.

No Account Bill Keterangan Amaun Bayaran/Resit
Bayar Resit